Soovitame kasutada ÕIS2 akadeemilist kalendrit, sest see sisaldab rohkem õppetöös olulisi kuupäevi. Tutvu juhendiga "Akadeemiline kalender".

Akadeemiline kalender on õppetöös oluliste kuupäevade ja õppenädalate jälgimiseks.

Ülikoolis toimuva õppetöö ajalise arvestuse ühikuks on õppeaasta, mille arvestuslikuks alguseks on 1. september ja lõpuks 31. august. Õppeaasta jaguneb kaheks 20-nädalaseks semestriks. Õppeaasta algab sügissemestril 1. septembrile lähimal esmaspäeval. Kevadsemestri algus ning semestrite lõpp määratakse kuupäevaliselt kindlaks iga õppeaasta akadeemilises kalendris, mille kinnitab rektor.

Akadeemilise kalendri vaatamiseks:

  • vajutage ÕISi pealehel lingile Akadeemiline kalender või
  • valige mis tahes ÕISi vormil vasakul ülaservas Vali tegevus rippmenüüst Akadeemiline kalender (vt joonis).

  • Akadeemilise kalendri õppeaasta saate määrata rippmenüüst Aasta, vaikimisi on määratud praegune õppeaasta (joonisel p 1).
  • Kalendris on kirjas kõik määratud õppeaasta õppetööd puudutavad olulised kuupäevad (joonisel p 2).
  • Akadeemilises kalendris on näidatud õppeaasta jaotus õppenädalateks (joonisel p 3).
  • Tänane kuupäev on tähistatud punase ristkülikuga (joonisel p 4).

Tundide toimumisajad märgitakse ÕISi akadeemilise kalendri õppenädalate järgi.