Uue VÕTA otsuse vormistamiseks tuleb esmalt lisada otsuse põhiandmed. Pärast seda on võimalik otsusele lisada otsuste sisu.

Põhiandmete lisamise alustamine

 • Otsuse põhiandmete lisamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppetulemused, seejärel nupule VÕTA otsused ja avanenud lehel nupule Uus otsus (vt joonis).

 • Ekraanile kuvatakse VÕTA otsuse põhiandmete sisestamise vorm (vt joonis).

Õppeplaani alusel sisestatava VÕTA märkimine

Õppeplaani korral on kokkulepe, et esitatud originaalid sobivad asenduseks juba enne mujale õppimaasumist ja tulemuste saamist.

Kui tegemist on õppeplaani alusel sisestatavat VÕTAga, täitke märkeruut Õppeplaani alusel arvestatud (vt joonis).

Märkeruut Õppeplaan või doktoriõppe individuaalplaan korralduseta (vt joonis) täitke ainult siis, kui

 • õppeplaani alusel toimus välismaal või külalisüliõpilasena õppimine e-õppena ja välismaal õppimise või külalisüliõpilasena õppimise korraldust seetõttu ei vormistata
 • arvestamine toimub doktoriõppe individuaalplaani alusel ja välismaal õppimise või külalisüliõpilasena õppimise korraldust ei vormistata

Kui õppijale on vormistatud välismaale või külalisüliõpilasena õppimamineku korraldus, valige rippmenüüst Aluskorraldus (vt joonis) vastav korraldus. See on oluline välismaal õppimisega seotud andmete EHISesse edastamisel.

 • Kui õppekohal on ainult üks välismaal või külalisüliõpilasena õppimise kõrvalolek, siis täidetakse Aluskorralduse rippmenüü vaikimisi. Kui kõrvalolekuid on mitu, siis tuleb valida korraldus, millega seoses otsus tehakse.
 • Rippmenüüsse kuvatakse korralduse liigi nimetus, korralduse number ja registreerimise kuupäev, näiteks välismaale õppimaminek: 2-1.6/SV/693 (24.08.2021) või minek külalisüliõpilaseks: 2-1.6/HV/277 (03.09.2021).

 • Aluskorraldus on kohustuslik täita, kui Otsuse kinnitamise kuupäev on 01.01.2014 või hilisem ja Õppeplaan või doktoriõppe individuaalplaan korralduseta märkeruut on täitmata. Kui aluskorralduse valik on tegemata, siis ei ole võimalik otsust salvestada ja antakse teade: Aluskorraldus on määramata.

Lähtuge edaspidi õppeplaani alusel otsust sisestes järgmisest:

VÕTA otsuse põhiandmetes täidaVälismaal õppimasMujal Eestis külalisena õppimas
Aluskorraldusvormistatud korraldus välismaale õppimaminekvormistatud korraldus minek külalisüliõpilaseks
Õppeplaan või doktoriõppe individuaalplaan korraldusetaveebipõhiselt õppeplaani aluselveebipõhiselt õppeplaani alusel
Õppeplaan või doktoriõppe individuaalplaan korraldusetadoktoriõppe individuaalplaani aluseldoktoriõppe individuaalplaani alusel


Kui märkeruut Õppeplaani alusel arvestatud on täidetud ja Õppeplaan või doktoriõppe individuaalplaan korralduseta märkeruut on täitmata ja õppekohal ei ole ühtegi välismaal ega külalisüliõpilasena õppimise kõrvalolekut, siis on rippmenüü asemele kuvatud punane tekst: Õppeplaani alusel otsuse vormistamiseks peab olema prodekaani korraldus välismaal või teises Eesti kõrgkoolis õppimiseks. Sellisel juhul on kas ekslikult täidetud märkeruut Õppeplaani alusel arvestatud või on korraldus vormistamata. Sõltuvalt põhjusest tuleb märkeruut tühjendada või vormistada korraldus ja seejärel otsuse vormistamisega jätkata. 

Jälgige, et märkeruut Õppeplaani alusel arvestatud on õigesti täidetud. Kui tegemist on õppeplaani alusel arvestamisega, siis peab olema kindlasti märkeruut täidetud. Kui tegemist ei ole õppeplaani alusel arvestamisega, siis ei tohi olla märkeruut täidetud.

Õppekoha andmete valimine

 • Valige otsuse põhiandmetesse sobiva õppekoha andmed.
 • Selleks vajutage väljal Õppekoha omaniku nimi nupule Otsi (vt joonis) ja otsige avanenud õppekoha valiku vormi kaudu üles sobiva õppekoha andmed. Õppekoha andmete valimiseks vajutage õppija nime lingile.

 • Õppija nimi ja tema vastava õppekoha andmed lisanduvad otsuse põhiandmetesse (vt joonis).

Taotluse kuupäeva sisestamine

 • Taotluse kuupäev peab jääma kindlasti õppija õppekoha kestuse sisse. See tähendab, et kui õppija immatrikuleeritakse seisuga 29.08.2011 (õppekoha alguse kuupäev), siis taotluse kuupäev ei tohi olla sellest kuupäevast varasem, näiteks 28.08.2011. Kui taotluse kuupäev ei jää õppija õppekoha kestuse sisse, ei kuvata õppija õppekavast asenduse valimisel õppekava moodulite ja ainete loetelu.
 • Taotluse kuupäeva järgi luuakse otsusele selle sisekasutusse viimisel number.

Komisjoni esimehe valimine

 • Valige otsuse põhiandmetesse komisjoni esimehe andmed.
 • Selleks vajutage real Komisjoni esimees nupule Otsi (vt joonis) ja otsige avanenud isiku otsingu vormi kaudu üles sobiva isiku andmed. Isiku valimiseks otsuse põhiandmetesse, vajutage nime lingile.

 • Isiku andmed lisanduvad otsuse põhiandmetesse (vt joonis). Isiku nime muutmiseks vajutage nime järel nupule Muuda.

Otsuse kinnitamise kuupäeva sisestamine

 • Komisjoni otsuse kinnitamise kuupäev on VÕTA otsuse põhiandmetes kohustuslik väli.
 • Otsuse kinnitamise kuupäev kuvatakse täiendusõppe (TÜ täiendusõppe ja mujal sooritatud) ja kogemusest õpitu arvestamisel õppija õppetöö tulemustesse ja akadeemilisele õiendile tulemuse kuupäevaks.
 • Õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsuse põhjal edastatakse välismaal õppimise andmed EHISesse. Kui otsuse kuupäevast on möödunud üle 21 päeva, siis ei ole neid andmeid enam võimalik EHISesse edastada ja HTM-i selle tulemusel tehtud analüüsid ja otsused TÜ kohta ei vasta tegelikkusele.

Sisestage kuupäevaväljale Otsuse kinnitamise kuupäev sobiv kuupäev (vt joonis).

Otsuse põhiandmete salvestamine

Kui VÕTA otsuse põhiandmete väljad on täidetud, siis vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

Ekraanile kuvatakse loomisel olekus VÕTA otsuse vorm, mille alaservas on nupud edasiste toimingute alustamiseks (vt joonis).