Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Täiendusõppeprogrammid jagunevad kaheks. On ainetest koosnevad ja sisu vaba tekstina teemadest koosnevad programmid. Järgnevates peatükkides käsitletakse sisu vaba tekstina teemadest koosnevate täiendusõppeprogrammide protokollide vormistamisega seotud toiminguid. Ainetest koosnevate programmide korral vormistatakse eksamiprotokollid programmi sisusse kuuluvate ainete ainekavadele.

Note

Eeltöö täiendusõppeprogrammi protokolli vormistamisele.

Enne protokolli loomist kontrollige kas

  1. teate, kellele programmil osalejatest on vaja protokoll vormistada. Kontrollige kindlasti ka seda, kas need isikud on vormistatud prorektori korraldusega või prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega täiendusõppeprogrammil õppijaks. Kui isikud on õppijaks vormistatud, siis on programmile registreerunute nimekirjas nende nimede märge Isik on korraldusel ja selle korralduse number.
  2. programmi nimetus eesti ja inglise keeles on õige. Tulemused protokollitakse õppijatele selle eesti- ja ingliskeelse nimetusega, mis protokolli tegemisel programmi üldandmetes on ning nii kajastub see ka tunnistusel ja hinnetelehel, mis täiendusõppijale väljastatakse.
  3. programmi üldandmetes on määratud sobiv kontrollivorm. Sellest oleneb, milliseid hindeid on protokollis õppijatele võimalik määrata.
  4. toimumise andmetesse on sisestatud sisu teemadena.
  5. toimumise andmetesse ja teemade juurde on lisatud õppejõud, keda on vaja hinde andjana protokolli lisada.
  6. õppijate kohta on sisestatud teemade läbimine.

Skemaatiliselt näeb sisu vaba tekstina teemadest koosneva täiendusõppeprogrammi protokolli vormistamine välja järgmiselt.

Sisu vaba tekstina Teemadest koosneva täiendusõppeprogrammi protokolli vormistamine hõlmab järgmisi teemasid.

...