• Õppejõu saab määrata teemadest koosneva programmi toimumise andmetesse.
  • Nii ainetest koosneva kui teemadest koosneva programmi andmetesse sisestatakse info õppejõu kvalifikatsiooni kohta.
  • Ainetest koosneva programmi puhul lisatakse õppejõud lisaks ka toimumise sisu kirjeldusse kuuluvate ainete ainekavadesse.
  • Programmi liikidest ja nende erinevustest lugege vajadusel peatükist "Täiendusõppeprogrammi liik".

Õppejõu saab lisada teemadest koosneva täiendusõppeprogrammi toimumise andmetesse ÕISi isikuregistrist. Kui te isikut isikuregistrist ei leia, tuleb ta enne sinna lisada. Täiendusõppeprogrammi õppejõuks on võimalik valida ka isikuid, kes on isikuregistris olemas, kuid hetkel aktiivne suhe puudub.

Kui isik on lisatud teemadest koosneva täiendusõppeprogrammi toimumise andmetesse õppejõuna, siis tekib talle automaatselt õigus:

  • Õppejõu lisamiseks vajutage toimumise lisamise või muutmise vormil väljal Õppejõud nupule Lisa (vt joonis).

  • Avaneb isiku otsimise vorm (vt joonis). Isikut saate otsida näiteks nime järgi.
  • Leitud isiku valimiseks toimumise andmetesse, vajutage tema ees- või perekonnanime lingile.

Nii ainetest koosneva kui ka teemadest koosneva täiendusõppeprogrammi toimumise andmetes sisestage tekstiväljadele iga õppejõu kohta Õppejõudude kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus eesti keeles (kohustuslik andmeväli) ja Õppejõudude kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus inglise keeles (vt joonis) lühike kirjeldus õppejõu kvalifikatsiooni kohta. Sellele väljale on võimalik lisada ka link, kui õppejõul on olemas CV või portfolio mõnel avalikult ligipääsetaval veebilehel.

 


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend