Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Eksamiprotokollid vormistatakse ainekavadele registreerunud õppijate õppetulemuste sissekandamiseks. Õppejõud saavad vormistada eksamiprotokoll enda ainetele.

Note

Enne eksamiprotokolli lisama hakkamist veenduge kindlasti järgnevas.

  • Kas õppeainel on korrektne eesti- ja inglisekeelne nimetus. Tulemus protokollitakse selle eesti- ja ingliskeelse nimetuse kujuga, mis õppeaine üldandmetes protokolli tegemisel hetkel on. Näiteks, kui õppeaine ingliskeelne nimetus on sisestatud kujul X, siis protokollitakse õppijale tulemus samal kujul. Sellisel kujul kajastub aine ja selle hinne ka õppijale väljastataval ingliskeelsel akadeemilisel õiendil. Vajadusel saate juhiseid nimetuse muutmiseks peatükist "Aine nimetuse sisestamine".
  • Kas ainel (ainekaval) on sobiv osa, maht ja hindamine.
  • Kas ainekavasse on lisatud kõik õppejõud, kes tuleb protokollis hinde andjaks lisada.
  • Kas teate, kellele ainele registreerunute hulgast soovite protokolli vormistada.

Skemaatiliselt näeb eksamiprotokolli vormistamine välja järgmiselt (vt joonis).

Eksamiprotokollide haldamine hõlmab järgmisi teemasid.

Children Display
depth3