Võimalik on kuvada nimekirjad kõikidest ainele ja selles rühmadesse, järjekorda, aine kontrolltöödele, eksamitele (arvestustele), korduseksamitele registreerunutest. Samuti on võimalik vaadata nimekirju neist, kes ainele registreerunutest ei ole endale rühma või eksamit (arvestust) valinud.

  • Nimekirja vaatamiseks vajutage ainekava vaatamise vormil väljal Ainele registreeritud õppijad (vt joonis) lingile Vaata/muuda.

  • Avaneb ainele registreeritud isikute vaatamise vorm (vt joonis). Vaikimisi näidatakse vormil nimekirja kõikidest ainele registreerunutest.

  • Registreerunuid saate vaadata ka erinevate gruppide (nt rühma, kontrolltöödele, eksamile, korduseksamile registreerunute, aine kuulajate järjekorras olijate) kaupa. Vastava nimekirja kuvamiseks määrake rippmenüüst sobiv grupp.
  • Isikud kuvatakse vaikimis järjestatuna matriklinumbri järgi (mitte järjekorda jäämise, registreerimise aja vms järgi). Järjestuse muutmiseks vajutage sobiva veeru pealkirjal (nt Nimi, Õppekohad, Rühm). Esimene vajutus järjestab nimekirja kasvavas järjekorras, teine kahanevas järjekorras.
  • Registreerunute nimekirja saate avada ka Excelis, selleks vajutage nupule Excelisse.
  • Mingi kindla õppija registreeringute vaatamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks vajutage selle isiku matriklinumbrile. Täpsemalt lugege sellest peatükist "Õppija registreeringute vaatamine, muutmine ja tühistamine".
  • Ainekava vaatamise vormil väljal Ainele registreeritud õppijad  lingile Lisa vajutades saate õppijaid sellele ainele registreerida.