Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Children Display

 

Table of Contents

Ainete määramine moodulisse

Info
 • Kui õppija poolt läbitud õppeaine ei kuulu õppija poolt valitud moodulitesse, paigutatakse need õppetöö tulemused õppekava kontekstis vaikimisi bakalaureuseõppekavade korral alajaotusesse Vabaained ja teiste õppeasteme õppekavade korral alajaotusesse Õppekavasse mittekuuluvad ained.
 • Kui õppekavasse mittekuuluvat ainet on võimalik arvestada mõne mooduli läbimisel, siis saab vastavate eriõigustega töötaja selle aine määrata sobivasse moodulisse. Lisaks on võimalik määrata, millist ainet vastavas moodulis see aine asendab.

Bakalaureuseõppekava korral

Image Removed

 • Avaneb ainete moodulitesse ja asendusaineteks määramise vorm.
 • Vajutage nupule Lisa õppeaine (vt joonis).

Image Removed

 • Avaneb õppija nende sooritatud ainete loetelu, mis tema õppekavasse ei kuulu. Aine määramiseks moodulisse vajutage ainekoodi lingile (vt joonis).

Image Removed

 • Aine lisandub ainete moodulitesse ja asendusaineteks määramise vormile.
 • Määrake Õppekava moodul rippmenüüst (vt joonis) moodul, millesse soovite aine määrata.

Image Removed

 • Asendatav aine rippmenüüst (vt joonis) määrake vajadusel aine, mida selle ainega asendada soovite. Rippmenüüs näidatakse neid ained, milles õppija pole veel tulemust saanud.

Image Removed

 • Järgmise aine lisamiseks korrake toimingut.
 • Määrangute salvestamiseks vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

Image Removed

 • Salvestamise järel näidatakse õppija õppekava valikute alaservas määranguid moodulitesse (vt joonis).

Image Removed

Teiste õppeastmete õppekavade korral

Image Removed

 • Avaneb õppija nende sooritatud ainete loetelu, mis tema õppekavasse ei kuulu. Aine määramiseks moodulisse vajutage ainekoodi lingile (vt joonis).

Image Removed

 • Aine lisandub ainete moodulisse määramise vormile.
 • Määrake Õppekava moodul rippmenüüst (vt joonis) moodul, millesse soovite aine määrata.
 • Asendatav aine rippmenüüst (vt joonis) määrake vajadusel aine, mida selle ainega asendada soovite. Rippmenüüs näidatakse neid ained, milles õppija pole veel tulemust saanud.

 

Image Removed

 • Järgmise aine lisamiseks korrake toimingut.
 • Määrangute salvestamiseks vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

Image Removed

 • Salvestamise järel näidatakse õppija õppekava valikute alaservas määranguid moodulitesse (vt joonis).

Image Removed

Moodulisse määratud ainete muutmine ja eemaldamine

Bakalaureuseõppekavade korral

 • Moodulisse määratud ainete muutmiseks või eemaldamiseks vajutage õppijate õppekava valikute vormil nupule Määra ained moodulitesse ning avanenud vormil nuppudele Muuda või Eemalda (vt joonis).

Image Removed

 • Kui soovite aine määrata mõnda teise moodulisse või määrata uue asendatava aine, vajutage nupule Muuda ning määrake sobiv moodul ja vajadusel ka aine.
 • Kui soovite aine eemaldada, vajutage nupule Eemalda.
 • Muudatuste kinnitamiseks vajutage nupule Salvesta.

Teiste õppeastmete õppekavade korral

 • Moodulisse määratud ainete muutmiseks või eemaldamiseks vajutage õppijate õppekava valikute vormilÕppeainete määrangud moodulitesse alajaotuse all vastava aine järel nupule Muuda või Eemalda (vt joonis).

Image Removed

...