Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kustutada saab ainult loomisel olekus aasta õppekavasid. Kui aasta õppekava on kinnitatud või sisekasutuses, tuleb enne kustutamist tühistada vastavalt aasta õppekava kinnitus ja sisekasutus.

Kustutamiseks vajutage aasta õppekava vaatamise vormil nupule Kustuta (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Õppekava üldandmete ja aasta õppekavade olekud