Vajadusel on võimalik kinnitatud aasta õppekava kinnitus tühistada ehk viia aasta õppekava tagasi sisekasutusse. Selleks vajutage aasta õppekavas nupule Tühista kinnitus (vt joonis).