Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisekasutuses aasta õppekava viimiseks tagasi olekusse Loomisel vajutage nupule Tühista sisekasutus (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Õppekava üldandmete ja aasta õppekavade olekud