Olekutest sõltub, mil määral eri kasutusõigustega isikud näevad ja saavad muuta õppekava üldandmeid ja aasta õppekavasid.

Õppekava üldandmed ja aasta õppekavad võivad olla ÕISis järgmistes olekutes.

  • Olek Loomisel on esimene olek, mille saavad uued õppekava üldandmed ja uus aasta õppekava pärast salvestamist. Loomisel õppekava on nähtav ja muudetav sellele sisestajale ning vastavate eriõigustega kasutajatele. Loomisel olekus üldandmeid ja aasta õppekava on võimalik kustutada. Järgmiseks tulevad andmed viia sisekasutusse.
  • Olek Sisekasutuses on teine olek, mille saavad õppekava üldandmed ja uus aasta õppekava pärast loomisel olekus andmete sisekasutusse viimist. Selles olekus õppekava on nähtav õppejõududele ja struktuuriüksuse ning ülikooli tasandi kasutajatele. Sisekasutuses andmed on võimalik tagasi viia loomisel olekusse.
  • Olek Kinnitatud on kolmas olek, mille saavad õppekava üldandmed ja aasta õppekava pärast sisekasutuses andmete kinnitamist. Pärast kinnitamist on õppekava nähtav kõigile ÕISi kasutajatele.
  • Oleku Suletud saab õppekava pärast sulgemist. Õppekava suletakse, kui sellele ei toimu enam vastuvõttu ning õppekaval ei õpi enam ühtegi üliõpilast.

SEOTUD TEEMAD

Õppekava üldandmete viimine sisekasutusse
Õppekava üldandmete kinnitamine
Õppekava üldandmete sulgemine
Aasta õppekava viimine sisekasutusse
Aasta õppekava kinnitamine