Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Tunde saate eemaldada struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanidest kolmel moel.

Table of Contents

Tunni eemaldamine plaanist tunni muutmise vormil

Tunni muutmise vormil näidatakse, milliste tunni- või eksamiplaanidega on tund seotud (vt joonis). Kui vajutada plaani järel nupule Eemalda, eemaldatakse tund sellest eksami- või tunniplaanist.

Info

Alati ei saa tundi plaanist eemaldada, nt kinnitatud tunni muutmisel, kui ka tunni- või eksamiplaan, millesse see tund kuulub, on kinnitatud ja isikul puuduvad õigused kinnitatud plaani muutmiseks (vt joonis). Sellisel juhul tuleb esmalt tunni- või eksamiplaan viia tagasi sisekasutusse ehk selle kinnitus tühistada.

Tundide eemaldamine plaanist mingi valimi kaupa

Tunde saab plaanidest eemaldada mingi valimi kaupa, seda saab teha tunni- ja eksamiplaanide sisu haldamise vormil.

Tunni eemaldamine plaanist plaanide vaatamise vormil

Tunde saate eemalda loomisel ja sisekasutuses struktuuriüksuse tunni- ja eksamiplaanidest vormil Õppeaine tunnid tunniplaani järgi ja Õppeaine tunnid eksamiplaani järgi.

Selleks otsige välja sobiv tunni- või eksamiplaan. Loomisel ja sisekasutuses tunni- ja eksamiplaanid tunnete rippmenüüst ära selle järgi, et need on olenevalt ÕISi taustavärvist halli või rohelist värvi (vt joonis).

Tunni eemaldamiseks plaanist vajutage veerus Tegevused lingile Eemalda tunniplaanist või Eemalda eksamiplaanist (vt joonis).