Struktuuriüksuste tunni- ja eksamipaanide kinnitamise eelduseks on see, et kõik plaanis oleva tunnid oleksid kinnitatud (tunni- ja eksamiplaan ei saa olla avalikum, kui selles olevad tunnid). Kui tunnid ei ole plaani kinnitamise hetkeks kinnitatud, siis pakutakse nende kinnitamist enne plaani kinnitamist.

  • Tunni- ja eksamiplaani kinnitamiseks vajutage plaanide üldandmete haldamise vormil veerus Tegevused lingile Kinnita (joonisel p 1).
  • Olekuid saate muuta korraga ka mitmel plaanil. Selleks täitke plaanide haldamise vormil veerus Vali sobivate plaanide juures märkeruudud (joonisel p 2) ja vajutage nupule Suurenda valitud tunniplaanide olekut (joonisel  p 3).

  • Kui plaanis olevad tunnid ei ole kinnitatud, kuvatakse ekraanile vahevorm, millel näidatakse vastavaid tunde ja pakutakse võimalust nende kinnitamiseks (vt joonis).

  • Kui soovite tunnid kinnitada, vajutage nupule Suurenda tundide olekud. Seejärel kinnitatakse tunnid ning seejärel ka valitud plaanid. Kui plaanis olevad tunnid on mõne teise üksuse omad ja plaani kinnitajal ei ole õigusi selle üksuse tundide kinnitamiseks, öeldakse Puudub õigus tunni olekut muuta. Sellisel juhul tuleb kinnitamine katkestada ja lasta tunni omanikul vastavad tunnid kinnitada.
  • Kui soovite plaani viia olekust Kinnitatud tagasi olekusse Sisekasutuses, vajutage plaanide üldandmete haldamise vormil veerus Tegevused lingile Tüh. kinnitus (vt joonis).

Kui muudate plaani oleku madalamaks, siis selles olevate tundide olekud ei muutu, st plaanis olev kinnitatud tund jääb ikka kinnitatuks.