Kui sobiva tunni- või eksamiplaani välja otsite, saate vaadata seda õppenädalate kaupa kalendris ning teha sellest väljatrüki.

 • Struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanidesse kuuluvate tundide vaatamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Tunniplaanid/Eksamiplaanid ja määrake Otsi rippmenüüst tunniplaani järgi (vt joonis).
 • Kui soovite leida eksamiplaanidesse kuuluvaid tunde, määrake Otsi rippmenüüst eksamiplaani järgi.

 • Ekraanile kuvatakse õppeaine tundide otsinguvorm vastavalt kas tunni- või eksamiplaani järgi. 
 • Määrake tunni- või eksamiplaani omaniku üksus. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake õppeaasta ja semester. Vaikimisi on määratud käesolev õppeaasta ja semester.
 • Rippmenüüs Tunniplaan (Eksamiplaan) (vt joonis) näidatakse seejärel kõiki valitud üksuse valitud semestri tunni- või eksamiplaane.

Loomisel ja sisekastuses tunni- ja eksamiplaanide nimetused on värvilise taustaga. Värv sõltub valitud ÕISi taustavärvist. Nt halli taustvärvi puhul on plaani nimetuse ümber tumehall taust.

 • Määrake rippmenüüst sobiv plaan ning vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse valitud plaani sisu ehk kõik plaanis sisalduvad tunnid (vt joonis).

 • Tunni- ja eksamiplaanis sisalduvate tundide detailsemaks otsinguks (nt kui soovite leida mingil kindlal õppenädalal toimuvaid tunde või mingi kindla õppejõu antavad tunde) vajutage nupule Detailne otsing.

Näiteks, kui soovite vaadata semestri tunniplaanist ainult mingil kindlal õppenädalal toimuvaid tunde, sisestage väljale Nädalad sobiv akadeemilise kalendri õppenädal.

Iga määratud tunni- ja eksamiplaanis oleva tunni kohta esitatakse pärast otsingut järgmised andmed:

 • tunni liik
 • toimumisaeg (päev, kellaaeg, nädalad)
 • ainekood
 • aine nimetus
 • struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanid, millega tund on seotud
 • toimumise koht
 • tunni omanik
 • rühm
 • piirarv
 • õppejõud

Veerus Tegevused on lingid (vastavalt eriõigustele), mille kaudu saate muuta tunni andmeid ja olekuid, tunni kustutada ja selle andmeid kopeerida. Loomisel ja sisekasutuses tunni- ja eksamiplaanidel on ka link Eemalda tunniplaanist tunni eemaldamiseks plaanist.

Lisaks kuvatakse:

 • registreerumisega eksami ja korduseksami korral link Vt. eksamile registreerituid, millele vajutades avaneb eksamile või korduseksamile registreeritute nimekiri
 • kontrolltöö korral lingid Vt. kontrolltööle registreerituid registreerunute vaatamiseks ja Sisesta tulemused kontrolltööde tulemuste sisestamiseks