Tunnid võivad olla ühes järgmistest olekutest.

  • Loomisel - esimene olek, mis omistatakse uuele loodud tunnile; objekt on nähtav ja muudetav ainult neile kasutajatele, kellel on vastavad eriõigused.
  • Sisekasutuses - töösolev objekt muutub nähtavaks valdkonna ning ülikooli tasandi kasutajatele.
  • Kinnitatud - objekt on kinnitatud, pärast kinnitamist on objekt nähtav kõigile ÕISi kasutajatele ja selle andmeid enam üldjuhul muuta ei saa.

Kinnitatud tunni muutmine on lubatud vastavate eriõigustega kasutajatel (nt ÕISi administraatoril). Üldjuhul tuleb tunni andmete muutmiseks see viia olekusse Sisekasutuses.

Olekute muutmisest lugege järgmistest peatükkidest.

Tunni- ja eksamiplaanide üldandmetega seotud tundide olekuid saate muuta muutes plaani üldandmete olekuid. See tähendab seda, et viies üldandmed sisekasutusse, saate viia sisekasutusse ka kõikide selles plaanis olevate tundide andmed. Ning kinnitades üldandmed, saate kinnitada ka kõikide selles plaanis olevate tundide andmed.


SEOTUD TEEMAD

Tunni- ja eksamiplaani olekud ja nende muutmine