Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tunni lisamist saate alustada kolmel eri moel, lugege nendest võimalustest peatükist "Tunni lisamine". Tunni lisamise ja muutmise vormil olevatest väljadest ja nende täitmisest lugege peatükist "Tunni andmestik".

Eri tunni liikide lisamisest lugege järgmistest peatükkidest.