Kui peaeriala valikud on tehtud, on võimalik peaeriala suurendada. Peaeriala suurendamiseks vajutage õppekava valikute vormil nupule Suurenda peaeriala.

Enne valikute tegemist on soovitav tutvuda moodulite valimise üldiste põhimõtetega.

Valikute tegemine

Peaeriala suurendamine koosneb vähemalt ühest ainult oma peaeriala moodulist või moodulite komplektist: üks suunamoodul (24 EAP) ja/või üks erialamoodul (24 EAP) ja/või üks valikmoodul (12 EAP).

Suurendatud peaerialaga õppekavad

Kui õppekavas on kõik suuna- ja/või erialamoodulid kohustuslikud, siis on tegemist suurendatud peaerialaga õppekavaga. Sellised õppekavad on: füsioteraapiaõigusteaduskutseõpetajakoolieelse lasteasutuse õpetaja, koolimuusika ja loodusteadused ja tehnoloogia. Nendel õppekavadel on peaeriala suurendamine valitud automaatselt peaeriala valikute salvestamisega.


Vabatahtlik peaeriala suurendamine

  • Kõikidel õppekavadel ei ole võimalik peaeriala suurendada kõigi moodulite võrra. Peaeriala suurendamise võimalused on kirjeldatud teie õppekavas väljal Nõuded õppekava lõpetamiseks.
  • Valikainete moodulis on valikained kirjeldatud nimekirjana või moodulitena. Kui õppekavas on valikained kirjeldatud nimekirjana, valige sellest vähemalt 12 EAP mahus õppeaineid. Kui õppekavas on valikained kirjeldatud moodulitena (nt 6 EAP mahuga moodulid), tehke valik moodulite hulgast.
    Peaeriala suurendamiseks saab valida ka peaerialasse valitud valikmooduli, kui valikmoodul sisaldab rohkem õppeained kui 12 EAP mahus. Sellisel juhul saate õppeaineid samast valikmoodulist valida, kuid õppeainete valik tuleb peaeriala valikust erinev teha.
    Kui te ei tea, milliseid valikaineid soovite õpingute jooksul sooritada, siis ei ole kohustust peaeriala suurendamise kinnitamisel valikut teha. Valikut saate hiljem muuta. Valikained peate peaeriala suurendamiseks nõutud mahus (12 EAP) valima hiljemalt enne bakalaureusetöö või -eksami sooritamist.

Peaeriala suurendamiseks valitavad moodulid vastavad järgmistele tingimustele:

Suunamoodul

Saab valida suuna- ja erialamooduleid, millel ei ole loodud seoseid teiste moodulitega

või

suunamooduleid, mis on seotud peaerialas valitud erialamooduliga (kui peaerialas valitud erialamoodul on seotud kahe suunamooduliga)

või

erialamooduleid, mis on seotud peaerialas valitud suunamooduliga (kui peaerialas valitud suunamoodul on seotud kahe erialamooduliga).

Erialamoodul

Saab valida eriala- ja suunamooduleid, millel ei ole loodud seoseid teiste moodulitega

või

erialamooduleid, mis on seotud peaerialas valitud suunamooduliga (kui peaerialas valitud suunamoodul on seotud kahe erialamooduliga)

või

suunamooduleid, mis on seotud peaerialas valitud erialamooduliga (kui peaerialas valitud erialamoodul on seotud kahe suunamooduliga).

Valikmoodulid

Saab oma õppekavast valida valikmooduleid, mis ei ole seotud ühegi erialamooduliga

või

valikmooduleid, mis on seotud erialamooduliga, mis on peaerialas või peaeriala suurendamises valitud

või

peaerialas valitud valikmoodulit uuesti valida.


Valikute kinnitamine

Peaeriala suurendamise kinnitamiseks vajutage vormi üla- või alaservas nupule Salvesta.

Valikute muutmine

Peaeriala suurendamise valikute muutmiseks vajutage oma õppekava valikute vormil lingile Muuda.

Loobumine

Suurendatud peaerialaga õppekavadel ei ole peaeriala suurendamisest võimalik loobuda.

Peaeriala suurendamisest loobumiseks vajutage oma õppekava valikute vormil lingile Loobu.

 

Kui olete valinud peaeriala suurendamise ja lisaks valitavaid mooduleid, siis ei ole peaeriala suurendamisest enne võimalik loobuda, kui olete loobunud lisaks valitava(te)st mooduli(te)st või valinud kõrvaleriala.