Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisukord
 

Aasta õppekava tutvustus ja vaatamine

Kuna ühe ja sama õppekava ainete loetelu võib erinevatel õppeaastatel varieeruda, koostatakse õppekavale igaks õppeaastaks, mil sellele vastvõtt toimub, aasta õppekava, mille järgi hakkavad õppima sellel õppeaastal sisseastunud õppijad. Aasta õppekava sisaldab põhiandmeid (RKT maht, õppekava sisu lühikirjeldusi eesti ja inglise keeles, nõudeid õppekava lõpetamiseks jms) ning ainete loetelu ja nende valikuvõimaluste kirjeldust.

Seda aasta õppekava, mille järgi te õpite, näete oma õppekava valikute vormil.

Aasta õppekava on struktureeritud moodulitest. Moodul on õppekava eesmärkide põhjal moodustatud õppeainete komplekt (erandjuhul ka üks õppeaine). Moodulid omakorda võivad jaguneda alammooduliteks. Näiteks bakalaureuseõppekava ülesehitus alates 2008/2009 õppeaastast on järgmine:

 • kaks alusmoodulit, kumbki 24 EAP
 • kaks suunamoodulit, kumbki 24 EAP
 • kaks erialamoodulit, kumbki 24 EAP
 • vähemalt üks valikainete moodul 12 EAP
 • vabaained 0-18 EAP
 • bakalaureuseeksam või bakalaureusetöö 6 EAP või 9 EAP või 12 EAP

Aasta õppekavade lingid on näha õppekava üldandmete üla- ja alaservas (vt joonis).

Sobiva õppeaasta lingil vajutades avaneb aasta õppekava (vt joonis) mis sisaldab:

 • õppekohtade koguarvu
 • õppekava versiooni kinnitajat
 • õppekava sisu lühikirjeldusi eesti ja inglise keeles
 • nõudeid õppekava lõpetamiseks
 • kui peaeriala valitakse kahes osas, siis märget selle kohta
 • moodulite ja ainete loetelu (ühe ja sama õppekava ainete loetelu võib erinevatel õppeaastatel varieeruda)
 • ainete valikuvõimaluste kirjeldusi

Ainete andmete vaatamine

 • Kui vajutate moodulite ja ainete loetelus ainekoodi lingile, avaneb aine üldandmete väljatrükk. Kui vajutate aine nimetuse lingile, toimub liikumine aine üldandmete vaatamise vormile, millelt omakorda saate vaatama minna ka selle ainekavu.
 • Märkeruudu Ära näita aineid (vt joonis) täitmise järel kaob aasta õppekava vaatamise vormil õppeainete nimestik, alles jääb õppekava moodulite ja nende valikuliikide nimekiri ning nende valiku põhimõtted.
 • Aasta õppekavast saate vaatama minna ka õppeainete ÕISi serveris paiknevaid õppematerjalide kaustu ning õppeainete kodulehekülgi. Selleks, et neid näha, täitke märkeruut Näita õppematerjale ja ainete kodulehtede linke (joonisel p 1). Ainete juurde, millel on olemas õppematerjalide kausta lisatud õppematerjalid ning ainekava väljale Aine koduleht sisestatud veebilehe aadress, ilmuvad seejärel vastavad ikoonid (joonisel p 2). Ikoonidele vajutades õppematerjalide kaustad ja veebilehed avanevad.

Alternatiivsete ainete vaatamine

Õppekavas sisalduvatel õppeainetel võivad olla ka alternatiivsed õppeained. Aasta õppekava vaatamise vormil on alternatiivsete ainete nägemiseks vaikimisi täidetud märkeruut Näita ka alternatiive (joonisel p 1). Alternatiivne aine kuvatakse originaalaine juurde sõna või järel (joonisel p 2). Kui ei soovi alternatiivseid aineid näha, tühjendage märkeruut Näita ka alternatiive.

Moodulite õpiväljundite ja üldeesmärkide vaatamine

Aasta õppekava moodulite õpiväljundeid ja üldeesmärke (joonisel p 2) näete, kui täidate märkeruudu Näita mooduli eesmärke (joonisel p 1). Kui soovite näha ainult ühe kindla mooduli eesmärke ja õpiväljundeid vajutage selle mooduli nimetuse real lingile Näita mooduli eesmärke (joonisel p 1).

Mooduli valikuliikide vaatamine

Iga mooduli juures on kirjas mooduli valikuliik (joonisel p 1) ja kui sisestatud on mooduli valiku põhimõtted, siis ka need (joonisel p 2). Mooduli valikuliigiga määratakse ära, milliseid mooduleid saab üliõpilase õppekava valikute vormil valida.

Moodulite ja ainete nimekiri Exceli failina

Nimekiri aasta õppekava moodulitest koos õppeainetega on võimalik avada Exceli failina. Selleks vajutage aasta õppekavas lingile XLS (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Õppekava väljatrükk