Informatiivsele eksamile (arvestusele) registreerimist ei toimu. Õppijatele näidatakse informatiivsete eksamite (arvestuste) aegu nende õppetööle registreerumise vormil ning isiklikes tunniplaanides.

 

  • Uue informatiivse eksami (arvestuse) andmete sisestamiseks määrake tunni lisamise vormil Tunni liik rippmenüüst eksam/arvestus. Ekraanile kuvatakse eksami (arvestuse) lisamise vorm (vt joonis).

  • Vajadusel otsige aine ja ainekava, millele te tundi luua soovite.
  • Sisestage tunni toimumise aeg.
  • Kui soovite vormistada eksamit (arvestust), millele õppijad registreeruda ei saa (informatiivne eksam), täitke märkeruut: Informatiivne eksam (üliõpilased ei saa registreeruda) (vt joonis).

Enne tunni andmete salvestamist kontrollitakse automaatselt, ega õppejõud ei ole samal ajal seotud juba mõne teise tunniga ning kas õpperuum on sellel kellaajavahemikul vaba. Kui õppejõud on hõivatud ja/või ruumis toimub sellel ajal juba mõni tund, kuvatakse selle kohta hoiatus.

  • Kui kattumisi ei ole, siis salvestatakse tunni andmed ning tekib Loomisel olekus tund.
  • Äsjaloodud tund on esialgu ÕISis nähtav ainult vastavate eriõigustega kasutajatele, avalikud kasutajad, õppija ja õppejõu õigustega kasutajad selles olekus tunde ei näe.
  • Tunni olekute muutmisest lugege peatükist "Tunni olekud ja nende muutmine".

SEOTUD TEEMAD

Õppijate lisamine eksamiprotokolli ainele registreerunute hulgast