Dokumenti saab muuta, kui see on olekus Esildis loomisel, Esildis väljastatud, Korraldus loomisel ja Korraldus väljastatud. Dokumendi muutmine toimub ÕISis.

Korraldused

Loomisel olekus esildise või korralduse muutmiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Muuda (vt joonis).

Väljastatud olekus esildise muutmiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Muuda esildist (vt joonis).

Väljastatud olekus korralduse muutmiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Muuda korraldust (vt joonis).

  • Nupule Muuda esildist vajutamise tulemusel viiakse esildis tagasi loomisel olekusse ja DHISis läheb esildis lukku (st esildist ei saa kinnitada).
  • Nupule Muuda korraldust vajutamise tulemusel viiakse korraldus tagasi loomisel olekusse ja DHISis läheb korraldus lukku (st korraldust ei saa kinnitada).
  • DHIS teavituse saajad kustutakse.
  • Kui muudatused on tehtud, väljastage esildis või korraldus uuesti.

Kui DHISi on saadetud vale struktuuriüksuse korraldus (nt soovisite vormistada füüsika instituudi korralduse, aga ekslikult vormistasite keemia instituudi korralduse), siis ei muutu muudetud struktuuriüksuse andmetega korralduse uuesti DHISi saatmisel korralduse numbris järjekorra number. Selline korraldus tuleb tühistada ja korralduse vormistamist uuesti alustada.

Registreeritud korraldustega tehtud muudatuste muutmiseks ja tühistamiseks tuleb olenevalt muutmiste põhjustest vormistada korralduse muutmise või tühistamise, immatrikuleerimise tühistamise, täiendusõppija õppekoha tühistamine vms korraldus. Kui muudatuste tegemiseks kasutada korralduse muutmise ja tühistamise korraldust, siis teeb muudatused selle alusel käsitsi ÕISi talituse töötaja.

Akadeemilised õiendid, diplomid, tunnistused, teatised

Loomisel või väljastatud olekus dokumendi muutmiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Muuda. Avaneb dokumendi andmete muutmise vorm.SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine