ÕISi talituse töötajatel (OH administraatorid õiguste grupp) on õigus tühistada järgmisi registreeritud dokumente.

Diplom või kutsetunnistus: kõik liigid

Akadeemiline õiend:

  • lõpetamisel väljastatav eestikeelne
  • lõpetamisel väljastatav ingliskeelne
  • tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale
  • tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne)
  • tunnistuse lisa täiendusõppijale
  • tunnistuse lisa täiendusõppijale (ingliskeelne)
  • hinneteleht täiendusõppeprogrammil osalejale
  • hinneteleht täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne)
  • hinneteleht täiendusõppijale
  • hinneteleht täiendusõppijale (ingliskeelne)

Registreeritud dokumendi tühistamiseks on dokumendil nupp Tühista korraldus (vt joonis). Tühistamise järel viiakse registreeritud dokument olekusse Korraldus tühistatud.

Kui soovitakse tühistada topelt tunnistusi, mis on väljastatud digitaalselt, siis tuleb alles jätta viimane, sest duubeltunnistustest viimane on seotud DHIS-ga.

Täiendusõppe tunnistust ei ole võimalik tühistada enne, kui tühistatud on sama numbriga tunnistuse lisa hinneteleht.

Lõpetamisel väljastatava eestikeelse õiendi tühistamisel eemaldatakse isiku lisaandmetest sinna selle õiendi registreerimisel tekkinud hariduse andmed.