Registreeritud lõpetamisel väljastatava eesti- ja ingliskeelse akadeemilise õiendi registreering on võimalik tühistada ja viia õiend tagasi väljastatud olekusse. Registreeringu tühistamiseks on õigused nendel, kellel on õigused õiendeid registreerida. Registreeringu tühistamise järel eemaldatakse isiku lisaandmetest sinna lõpetamisel väljastatava eestikeelse õiendi registreerimisel tekkinud hariduse andmed.

Õiendi registreeringu tühistamiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Tühista reg. (vt joonis).

Õiend viiakse tagasi väljastatud olekusse ja seda on võimalik muuta (ilma registreeringut tühistamata on võimalik muuta ainult õiendi blankettide numbreid).