Sisukord

Lähetatav

Lähetatav on töötaja, kes läheb lähetusse. Lähetuste töövoos on lähetatava õigused vaikimisi kõikidel ülikoolis töölepingu alusel töötavatel töötajatel. Vajadusel saab töövoo kasutajatugi lisada lähetuse töövoo ka isikule, kellel on ülikooliga külalise suhe.

Lähetatava toiminguid puudutavad juhendid:

Lähetuskorralduse andja

Finantsallika käsutaja

Finantsallikate avamise, kasutamise ja sulgemise korra järgi on finantsallika käsutaja:

  • struktuuriüksuse, kuhu finantsallikas kuulub, juht
  • rektori, prorektori, dekaani või vastutusala juhi korraldusega või rahastajaga sõlmitud lepinguga määratud ülikooli töötaja
  • struktuuriüksuse, kuhu finantsallikas kuulub, juhi finantsjuhile kirjalikult esitatud otsusega määratud ülikooli töötaja
  • vastavalt arendusprojektide menetlemise eeskirjale struktuuriüksuse juhi poolt projekti andmete kaardil määratud projekti vastutav täitja

Lähetuste töövoos on fin. allika käsutaja õigused kõikidel rahaveebis fikseeritud fin. allika käsutajatel ning nende asendajatel ning nad peavad andma oma kinnituse korraldusel ja aruannetel olevatele kuludele.

Fin. allika käsutaja toiminguid puudutavad juhendid:

Sekretär

Sekretäri õigustega töötaja saab vormistada enda üksuse töötajate eest lähetuskorraldusi ja -aruandeid (kinnituse neile peab ka lähetatav ise andma) ning näeb töövoo esilehel kõiki enda üksuse töötajate aktiivseid lähetusi. Sekretäri õiguste saamiseks pöörduge töövoo kasutajatoe poole.

Sekretäri toiminguid puudutavad juhendid:

Raamatupidaja

Raamatupidaja lisab kuluaruandesse lähetatavale makstud avansi ja tasutud ülekandearvete andmed ning kinnitab selle lõpetades nii lähetuse töövoo. Raamatupidaja õiguste saamiseks pöörduge töövoo kasutajatoe poole.

Raamatupidaja toiminguid puudutavad juhendid:

Administraator

Töövoo administraator haldab sekretäride ja raamatupidajate õigusi. Vt täpsemalt ...

  • No labels