Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

ÕISi menüüs Teated vajutamise järel avaneb elektronteadete haldamise keskkond (vt joonis) milles:

  • näete kõiki teile ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saabunud);
  • saate ise koostada ja saata teistele ÕISi kasutajatele nende elektronteadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele teateid (kaust Koosta);
  • näete enda ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saadetud).


Elektronteadetega on seotud järgmised teemad:

After clicking Messages in the SIS menu, the environment for handling electronic messages opens (see Figure) in which you can:

  • see all the messages sent to you through SIS (folder Inbox);
  • compose and send messages to other SIS users into their mailboxes and messages to email addresses in SIS contact data (folder Compose);
  • see the messages sent by you through SIS (folder Sent);


Electronic messages are dealt with in the following themes:  • No labels