Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enne tunnistuse lisa registreerimist kontrollige, kas selle väljatrükk on sobiv.

Selleks otsige sobiv dokument välja, avage see ja määrake sobiv dokumendi formaat (PDF) ja vajutage kas Trüki dokument või kui soovite vaadata kõiki sama aluskorralduse alusel tehtud tunnistuse lisasid, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse lisa väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistuse lisad nupule Trüki.

Tunnistuse lisa registreerimiseks vajutage selle alaservas nupule Registreeri korraldus (vt joonis).

Kui soovite registreerida kõiki sama aluskorralduse alusel lisatud tunnistuse lisasid, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse lisa väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistuse lisad nupule Registreeri (vt joonis). Dokumendi olekuks märgitakse Korraldus registreeritud.

Kui õppijale pole sama aine eest olemas registreeritud tunnistust, kuvatakse teade. Tunnistuse number on määramata: Teele Tudeng. Neid tunnistuse lisasid ei registreeritud. Sellisel juhul tuleb õppijale vormistada tunnistus ning tunnistuse number tunnistuse lisale veergu Tunnistuse number sisestada.

Digitaalselt väljastatava tunnistuse lisa korral peab olema täiendusõppija kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadress. Selle puudumisel on tunnistuse lisa registreerimisel veateade: Õppijal /NIMI/ puudub kontaktandmetes e-post. Sisestada korrektne e-posti aadress kontaktandmetesse täiendusõppija isikuandmete vormil ja registreerida tunnistuse lisa.

Digitaalselt väljastatavat tunnistuse lisa on võimalik vormistada alates õppekoha alguskuupäevast. Kui õppekoha alguskuupäev on tulevikus, siis veateade: Enne õppekoha alguskuupäeva 15.03.2021 ei saa digitaalset dokumenti vormistada.

Registreerimisel saab tunnistuse lisa numbri ning dokumendi olekuks märgitakse Korraldus registreeritud.

Digitaalselt väljastatava tunnistuse lisa registreerimise tulemusel dokument digitembeldatakse ja saadetakse DHISi. Digitaalse templi ja DHISi saatmise protsess käivitub iga 30 minuti järel kuni 100 dokumendiga. Järgmised kuni 100 dokumenti võetakse protsessi 30 minuti pärast. Seega tuleb arvestada, et nt 150 täiendusõppija tunnistuse ja tunnistuse lisa (kokku 300 dokumenti) digitembeldamine ja DHISi saatmine toimub vähemalt kolme tunni jooksul.

Kui dokument on digitembeldatud ja DHISi saadetud, siis on tunnistuse lisa andmetes ÕISis väljal URL DHISis viit.

Teavitus dokumendi saajale saadetakse DHISist siis, kui täiendusõppijale on lisaks tunnistusele ka sama aine eest ka tunnistuse lisa registreeritud, digitembeldatud ja DHISi saadetud.

 


 Kui digitaalselt väljastatud dokumendil on viga, siis võib dokumendi saaja juba eksitavate andmetega dokumendi kasutusele võtta. Seega tuleb kindlasti enne dokumendi registreerimist veenduda väljatrükil olevate andmete sobivuses.