Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui täiendusõppeprogrammil on seos kutsestandardiga, täitke väljad (vt joonis):

  • Kutsestandardi nimetus eesti keeles - kohustuslik väli, sisestada suure algustähega
  • Kutsestandardi nimetus inglise keeles
  • Tase - rippmenüü valikutega 1-8, kohustuslik väli
  • Kompetents(id), millega programm on seotud eesti keeles - kohustuslik väli, sisestada suure algustähega
  • Kompetents(id), millega programm on seotud inglise keeles

Kutsestandardi nimetus ja tase kuvatakse tunnistuse lisale või tõendile. Seetõttu tuleb kutsestandardi nimetus sisestada täiendusõppeprogrammi andmetesse suure algustähega.

Kui programmil osalejale väljastatakse ingliskeelne lõpudokument, peavad olema täidetud ka kutsestandardi ingliskeelsed väljad.


Kui programmi üldandmetes lisada seos kutsestandardiga, siis peab olema märgitud, et füüsilisest isikust maksjale rakendub tulumaksutagastus.

Kui täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardiga, siis kuvatakse vastav info ka täiendusõppeprogrammi lõpudokumendile (tunnistuse lisa või tõend).

 


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend