Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enne tunnistuse registreerimist kontrollige, kas selle väljatrükk on sobiv. Selleks otsige dokument välja, avage see, määrake sobiv dokumendi formaat (PDF) ja vajutage Trüki dokument (joonisel p 1). Kui soovite vaadata kõiki sama aluskorralduse alusel tehtud tunnistusi, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud diplomid nupule Trüki (joonisel p 2).

Kui toimumise andmetes on Väljastamise viis märgitud digitaalselt/paberil ja täiendusõppeprogrammil osalejatele on tehtud nii digitaalselt kui ka paberil väljastatavaid tunnistused, siis Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistused: Trüki kuvab vastavalt kas kõik paberil väljastatavad või kõik digitaalselt väljastatavad tunnistused.

 

Tunnistuse registreerimiseks vajutage selle alaservas nupule Registreeri korraldus (joonisel p 1).

Kui soovite registreerida kõiki sama aluskorralduse alusel lisatud tunnistused, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistused nupule Registreeri (joonisel p 2). Registreerimisel saab tunnistus numbri ning dokumendi olekuks märgitakse Korraldus registreeritud.

Digitaalselt väljastatava tunnistuse korral peab olema täiendusõppija kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadress. Selle puudumisel on tunnistuse registreerimisel veateade: 
Õppijal /NIMI/ puudub kontaktandmetes e-post.

Sisestage korrektne e-posti aadress kontaktandmetesse (mitte täiendusõppeprogrammi toimumisele registreerunute nimekirjas, vaid täiendusõppija isikuandmete vormil) ja registreerida tunnistus.

  • Digitaalselt väljastatava tunnistuse registreerimise tulemusel dokument digitembeldatakse ja saadetakse DHISi. Kui dokument on digitembeldatud ja DHISi liigutatud, siis on tunnistuse andmetes ÕISis väljal URL DHISis viit.
  • Teavitus dokumendi saajale saadetakse DHISist siis, kui samale täiendusõppijale on sama toimumise eest ka tunnistuse lisa registreeritud, digitembeldatud ja DHISi saadetud.

Kui digitaalselt väljastatud dokumendil on viga, siis võib dokumendi saaja juba eksitavate andmetega dokumendi kasutusele võtta. Seega tuleb kindlasti enne dokumendi registreerimist veenduda väljatrükil olevate andmete sobivuses.SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine