Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väljundiga Vastuvõetute nimekiri on võimalik saada nimekiri vastuvõetutest nt rühmade moodustamiseks või vastuvõetute kontaktandmete saamiseks.

 • Väljundi koostamiseks vajutage vastuvõtumooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke raadionupp Vastuvõetute nimekiri ees. Seejärel avaneb ekraanil vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötajate te olete. Tegemist on kohustutliku andmeväljaga.
 • Määrake Õppeaste, Õppevorm, Õppekava, Õppija liik ja/või Avalduse olek, vaikimisi on kõigi tunnuste väärtuseks Määramata.
 • Vajutage nupule Väljund.

Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljatrükil on väljundi pealkirja alla kuvatud väljundi koostamisel määratud tingimused ja andmete arvutamise seis, nt Andmed seisuga: 21.08.2014 10:46.

Väljatrükile kuvatakse järgmised andmed:

 • Avalduse number - SAISi kaudu esitatud avalduste numbrid on kujul /kooli tähis/-/õppekava ehk vastuvõtunimekirja tähis/-/viiekohaline number/, nt TU-LRM-01234, välisüliõpilaste vastuvõtukeskkonna Dream Apply kaudu esitatud avalduste number algab tähtedega DA, millele järgneb seitsmekohaline number, nt DA0123456
 • Avalduse olek - Väljundisse kuvatakse väljundi koostamise hetkel kehtiva vastuvõtuaasta avaldused, mis on väljundi tegemise hetkel olekus Tuleb õppima, Leping sõlmitud, Arve tasutud, Esildisel, Korraldusel või Immatrikuleeritud.
 • Matrikli nr- kui isikul on olemas matriklinumber, vastasel korral on see lahter tühi
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Õppeaste
 • Õppekava - kujul nimetus (kood)
 • Õppevorm
 • Finantseerimise liik
 • Koormus
 • Õppija liik - Üliõpilane või Välisüliõpilane
 • Ülikooli e-post - kui isikul on olemas ülikooli e-posti aadress
 • E-post - vastuvõtuavaldusele märgitud e-posti aadress, kui on mitu e-posti aadressi, siis komaga eraldatult
 • Telefon - vastuvõtuavaldusele märgitud telefoni number
 • Tegelik aadress - vastuvõtuavaldusele märgitud aadress

Andmed on järjestatud esmalt õppeastme, siis õppekava ja seejärel isiku perekonnanime järgi tähestikuliselt.