Raadionupud (vt joonis) tähistavad omaduse või parameetri väärtuste rühma, mille hulgast saab korraga valida ainult ühe väärtuse. Valitud väärtuse märkimise tunnuseks on ringi sees olev punkt.

Joonisel kujutatud valiku korral koostatakse väljund õppejõududest, kes on ainekavas, aga mitte aine tunnis. ÕISis ongi raadionupud enamasti kasutusel sobiva väljundi valimiseks.