Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldust õppetoetuse (sh doktoranditoetus tegevustoetuse vahenditest)/stipendiumi määramine kasutatakse järgmiste õppetoetuste ja stipendiumide määramiseks:

 • tulemusstipendium
 • doktoranditoetus tegevustoetuse vahenditest
 • erialastipendium (NS õppekavad)
 • erialastipendium (IT Akadeemia)
 • erialastipendium (õpetajakoolitus)
 • erialastipendium (informaatikaõpetaja)
 • doktorandistipendium (NS valdkond, sh interdistsiplinaarne)
 • doktorandistipendium (NS ettevõtluskoostöö)
 • stipendium matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekaval

Seosed teiste dokumentidega:

 • Õppetoetuse/stipendiumi maksmine lõpetatakse prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega Õppetoetuse/stipendiumi maksmise lõpetamine.
 • Õppetoetuse maksmine lõpeb Prorektori korralduse: õppekoha vahetus registreerimisel (kõigi alaliikide korral) kui:
  • õppekava muutub.
  • minnakse üle osakoormusesse.
 • Akadeemilisele puhkusele lubamise korralduse registreerimisel katkestatakse automaatselt õppetoetuse/stipendiumi maksmine akadeemilise puhkuse alguskuupäevale eelneva kuupäeva seisuga.
 • Eksmatrikuleerimisel lõpetatakse õppetoetuse/stipendiumi maksmine eksmatrikuleerimise kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga.

Lugege korralduse vormistamise etappidest.

Korralduse lisamiseks:

 • määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus
 • määrake dokumendi liigiks õppetoetuse (sh doktoranditoetus tegevustoetuse vahenditest)/stipendiumi määramine
 • valige rippmenüüst õppijate Valdkond/asutus (joonisel p 1)
 • vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2).

 • Määrake dokumendi alaliik (vt joonis). Vastavalt valitud alaliigile täidetakse välja Päis sisu.

 • Sisestage väljale Maksmise alguskuupäev esimene päev, mille eest õppijale stipendiumi/toetust makstakse.
 • Sisestage väljale Maksmise lõpukuupäev viimane päev, mille eest õppijale stipendiumi/toetust makstakse.

Kui õppetoetus/stipendium on määratud kasvõi üheks päevaks kuus, siis õppijad saavad terve selle kuu eest õppetoetust/stipendiumi.

 • Lisage stipendiumi/toetuse Kuu summa numbrina, eurodes. Võimalik on kuu summa sisestada ka komaga arvuna.
 • Finantseerimise allikas on vaikimisi täidetud vastavalt valitud dokumendi alaliigile. Vajadusel valige rippmenüüst sobiv finantseerimise allikas.
 • Korralduse saate korraga vormistada mitme isiku kohta. Õppijate lisamiseks korraldusele toimige vastavalt isikute lisamise juhendile
 • Doktoranditoetuse, Tulemusstipendiumi, erialastipendiumi, erialastipendiumi (IT Akadeemia), erialastipendiumi (õpetajakoolitus) ja erialastipendiumi (informaatikaõpetaja) määramisel on võimalik õppijaid korraldusele valida avalduse esitanute seast. Selleks täitke märkeruut Otsi õppijaid, kes on esitanud toetuse avalduse ees (joonisel p 1) ja valige rippmenüüst sobiv toetuse või stipendiumi liik (joonisel p 2).

Õppetoetuse liikide korral, mille taotlemine toimub üks kord nominaalse õppeaja jooksul (doktoranditoetus) näidatakse Otsi õppijaid, kes on esitanud toetuse avalduse ees märkeruudu täitmisel kõiki kehtiva õppekohaga isikuid, kes on vastava õppetoetuse avalduse esitanud märgitud semestril või varem. Näiteks kui märgitud on 2013/2014 kevadsemester, siis näidatakse nimekirjas kõiki õppijaid, kes on põhitoetust või doktoranditoetust taotlenud alates 2013/2014 kevadsemestrist, 2013/2014 sügissemestrist, 2012/2013 kevadsemestrist jne ja on otsingu hetkel üliõpilaste nimekirjas.

 • Kui määrate Maksmise alguskuupäeva, Maksmise lõpukuupäeva, Kuu summa ja Finantseerimise allika (joonisel p 1) enne õppijate lisamist korraldusele, siis on kõigi õppijate vastavad andmeväljad nende andmetega vaikimisi täidetud.
 • Vajadusel on võimalik iga õppija puhul määrata erinev Maksmise alguskuupäev, Maksmise lõpukuupäev, Kuu summa ja Finantseerimise allikas (joonisel p 2).

Kui korraldusele valitud isikul puudub Eesti isikukood, siis doktoranditoetuse määramisel kontrollida (e-post: studentvisasupport@ut.ee) isiku õigust saada toetust.


 • Lisainfo lisamiseks vajutage välja Lisainfo järel nupule Muuda. Sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Määrake Alus rippmenüüst dokumendi alus. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Vajadusel lugege aluste haldamisest täpsemalt peatükist "Dokumendi aluste haldamine".
 • Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja. Dokumendi koostaja (rippmenüü Dokumendi koostaja) määramine toimub samalaadselt. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage see vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".
 • Dokumendi jaluse teksti lisamiseks vajutage välja Jalus järel nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Kui kõik vajalikud dokumendi väljad on täidetud, vajutage selle alaservas nupule Salvesta. Pärast salvestamist on tekib Loomisel olekus dokument.
 • Dokumendi vormistamise järgmine etapp on selle väljastamine ja seejärel DHISis kinnitamineSEOTUD TEEMAD