• Kui läbitud õppeained ei kuulu õppija valitud moodulitesse, paigutatakse need õppetöö tulemused õppekava kontekstis vaikimisi teiste v.a bakalaureuseõppe õppeasteme õppekavade korral alajaotusesse Õppekavasse mittekuuluvad ained.
 • Õppeaine moodulisse määramist võib kasutada, kui üliõpilasel on kohustuslikes moodulites kattuvad õppeained, mille asendamiseks tuleb tal valida mõni muu õppeaine.
 • Kui õppekavasse mittekuuluvat ainet on programmijuhi otsusel lubatud arvestada mõne mooduli läbimisel, siis saab vastavate eriõigustega töötaja selle aine määrata sobivasse moodulisse. Lisaks on võimalik määrata, millist ainet vastavas moodulis see aine asendab.

 • Avaneb õppija nende sooritatud ainete loetelu, mis tema õppekavasse ei kuulu. Aine määramiseks moodulisse vajutage ainekoodi lingile (vt joonis).

 • Aine lisandub ainete moodulisse määramise vormile.
 • Määrake Õppekava moodul rippmenüüst (vt joonis) moodul, millesse soovite aine määrata.
 • Asendatav aine rippmenüüst (vt joonis) määrake vajadusel aine, mida selle ainega asendada soovite. Rippmenüüs näidatakse neid ained, milles õppija pole veel tulemust saanud.

 • Järgmise aine lisamiseks korrake toimingut.
 • Määrangute salvestamiseks vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

 • Salvestamise järel näidatakse õppija õppekava valikute alaservas määranguid moodulitesse (vt joonis).

Moodulisse määratud ainete muutmine ja eemaldamine

 • Moodulisse määratud ainete muutmiseks või eemaldamiseks vajutage õppijate õppekava valikute vormil Õppeainete määrangud moodulitesse alajaotuse all vastava aine järel nupule Muuda või Eemalda (vt joonis).

 • Kui soovite aine määrata mõnda teise moodulisse või määrata uue asendatava aine, vajutage nupule Muuda ning määrake sobiv moodul.
 • Kui soovite aine eemaldada, vajutage nupule Eemalda.
 • Muudatuste kinnitamiseks vajutage nupule Salvesta.

Seos valikutega õppekavas

Õppekava täitmiseks valitud moodulist või õppeainest ei ole võimalik loobuda, kui seda on kasutatud asendamiseks (st Määra ained moodulisse). Samuti ei ole siis võimalik õppekava läbimise viisist (nt kõrvaleriala) loobuda, kui moodulit või õppeainet sellest õppekava läbimise viisist (nt kõrvalerialast) on kasutatud asendamiseks (st Määra ained moodulisse).

Hoiatused on kujul:

Moodulist "Molekulaar- ja rakubioloogia valikmoodul" ei saa loobuda, kuna sellesse on määratud õppeaineid. Kui soovite moodulist loobuda, siis tuleb eelnevalt eemaldada õppeainete määramised sellesse moodulisse. Selleks pöörduge oma instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialisti poole.

Õppeainest "LOOM.01.034 Mükoloogia" ei saa loobuda, kuna see on asendatud teise õppeainega. Kui soovite õppeainest loobuda, siis tuleb eelnevalt eemaldada õppeaine asendus. Selleks pöörduge oma instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialisti poole.