Sisukord
 
  • Ülekandearveid saab kuluaruandesse märkida üldjuhul raamatupidaja õigustega töötajad. Kui lähetusaruande kinnitamise ajaks ei ole ülekandearve andmeid aruandesse märgitud, siis saab lähetatav ise fikseerida, et kulu tasutakse ülekandearvega ning tekitada aruandesse n-ö tühja ülekandearve rea (vt vajadusel lähetatava juhendit), mille andmed saab hiljem täita raamatupidaja. 
  • Ülekandearve andmete lisamiseks peab lähetus olema vähemalt olekus "Korraldus kinnitatud".

Raamatupidajana ülekandearve sisestamine

  • Raamatupidajana ülekandearve lisamiseks otsige välja sobiv lähetus ja liikuge selle kuluaruande osale.
  • Vajutage nupule Lisa ülekandearve (vt joonis).

  • Avaneb kululiikide loetelu. Sobiva kululiigi valimiseks vajutage sellele (vt joonis).
Kõikidele kululiikidele ülekandearveid ei lisata, nii puudub valikust kululiik Päevaraha.

  • Avaneb ülekandearve andmete vorm (vt joonis). Täitke andmed Arve kuupäev, Summa (EUR), Firma ja Arve nr ja Märkused ja vajutage nupule Salvesta. Kui soovite ülekandearve andmete sisestamist katkestada, vajutage nupule Katkesta.

  • Pärast salvestamist näidatakse ülekandearve sisestanud raamatupidaja nime ja arve sisestamise aega (vt joonis).

Ülekandearve andmete täitmine, muutmine ja eemaldamine

  • Sisestatud ülekandearve andmete täitmiseks (kui selle on lisanud lähetatav), muutmiseks ja eemaldamiseks otsige välja sobiv lähetus ja liikuge selle kuluaruande osale.
  • Lähetatava lisatud ülekandearve tunnete ära selle järgi, et selle lisajana on näha lähetatav ning selle kohta ei ole täidetud arve andmeid (vt joonis).

  • Sobiva ülekandearve juures vajutage vastavalt kas nupule Muuda või Eemalda (vt joonis).

Raamatupidaja ei saa enne aruannet raamatupidajana kinnitada, kui lähetatava poolt lisatud ülekandearve kohta on andmed täidetud või see aruandest eemaldatud (vt täpsemalt).

Makstud ülekandearve lähetusaruande vormil

Lähetusaruande vormil kuvatakse tasutud ülekandearvete andmed järgmise kujul (vt joonis).