Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Töövoo otsingu kaudu on võimalik otsida kõikide TÜ töötajate lähetusi. Lähetuskorralduste ja tegevusaruannete andmed on kõikidele TÜ töötajatele nähtavad, aga kuluaruandeid ja kuluaruande lisasid näevad ainult lähetatavad ise, kinnitajad (fin. allika käsutajad ja lähetuskorralduse andjad ning nende asendamise ajal nende asendajad) ning lähetatava üksuse sekretäri õigustega töötajad.

  • Lähetuste otsimiseks liikuge otsingu sakile (vt joonis).

  • Kiirvalikud (vt joonis) võimaldavad kuvada kiiresti enda, enda üksuse ja enda poolt kinnitatud lähetusi.

  • Oleku järgi otsimiseks vajutage nupule Olekud, misjärel avaneb loetelu lähetuse olekutest. Valige üks või mitu soovitud olekut oleku nimetusel klõpsates. Kõikide olekute valimiseks vajutage nupule Kõik. Valitud oleku nimetust näidatakse rasvases kirjas (vt joonis).

  • Leitud lähetuse avamiseks klõpsake sellel.
  • Kui teil ei ole õigust näha kuluaruannet ja kuluaruande lisasid, siis neid osasid töövoost teile ei kuvata (vt joonis).