• Õppeasutust ei ole mujal omandatud õppeainete arvestamiseks vormistatavate VÕTA otsustel võimalik tekstiväljale sisestada, vaid on võimalik ainult ÕISi asutuste registrist asutuse liikide kõrgkool, kutseõppeasutus, keskkool hulgast valida. Kui vajalik tasemeõppe õppeasutus on puudu, paluge see ÕISi kasutajate nõustajal lisada. Selleks edastage õppeasutuse riik, originaalnimetus, ingliskeelne nimetus (kui see on teada) ja võimalusel ka veebilehe aadress ÕISi talitusele.
 • Kogemusest õpitu ning mujal sooritatud täiendusõppe arvestamisel on samuti võimalik õppeasutus valida asutuste registrist. Kui sobiv tasemeõppe õppeasutus on valikutest puudu, saatke analoogselt eelmise punktiga sobiva asutuse andmed ÕISi kasutajatoele ja laske see lisada. Kui tegemist ei ole tasemeõpet pakkuva asutusega, siis ärge laske asutust lisada, vaid sisestage selle nimetus sisestusväljadele käsitsi.

 

Õppeasutuse lisamine originaali andmetesse

 • Õppeasustuse valimiseks valige originaali andmetes Valige riik ja otsige asutus rippmenüüst (vt joonis) esmalt sobiv riik (vaikimisi on määratud Eesti). Otsingut hõlbustab, kui sisestate esmalt riigi algustähe. Näiteks, kui soovite valida Soome, siis sisestage S-täht. Sellisel juhul liigutakse rippmenüüs automaatselt esimese S-tähega algava riigini ja Soomeni jõudmine rippmenüü võtab vähem aega, kui seda tervet rippmenüüd kerides otsida.

 • Kui riik valitud, siis sisestage riigi rippmenüü kõrval olevale väljale õppeasutuse nimetuse osa (ei pea terve nimetus sisestama) ja vajutage nupule Otsi (vt joonis).

 • Sisestatud nimetuse osa sisalduvad õppeasutused kuvatakse seejärel rippmenüüsse Valige asutus (vt joonis).
 • Selleks, et samanimelistel õppeasutustel vahet teha, on rippmenüüsse kuvatud selle originaalnimetuse järel sulgudesse õppeasutuse liik.
 • Suletud õppeasutused on toonitud taustal.

 • Valige soovitud õppeasutus.
 • Selle andmed ilmuvad originaali andmesse (vt joonis).

Akadeemilisele õiendile kuvatakse õppeasutuse nimetus originaalkeeles. Seega, kui ingliskeelne ja/või eestikeelne nimetus on puudu, siis need väljad jäävadki tühjaks ja neid ei ole vaja lasta ÕISi talitusel lisada.

 

Õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsusel, kui aluskorraldus on määratud, on riigi ja/või asutuse andmed eeltäidetud aluskorraldusel olevate andmete põhjal.

 • Kui VÕTA otsusele valitud aluskorraldusel on määratud riik ja õppeasutus, siis sellele VÕTA otsusele on originaali lisamisel vaikimisi määratud sama õppeasutus ja selle järgi ka riik.
 • Kui VÕTA otsusele valitud aluskorraldusel on määratud ainult riik, siis sellele VÕTA otsusele on originaali lisamisel vaikimisi määratud sama riik.
 • Jälgige, et õppeasutus on paberkujul õppeplaanil ja VÕTA otsusel sama. Kui ei, siis kontrollige, kas aluskorraldusel on ekslik õppeasutus. Kui aluskorraldusel on ekslik õppeasutus, siis vormistage esmalt aluskorralduse muutmine ja seejärel vormistage õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsus.
 • Kui õppetulemused on saadud kõrgkooli allüksusest, siis VÕTA otsusele tuleb märkida õppeasutuseks siiski kõrgkool, mitte allüksus. Näiteks välismaal õppimine vormistatakse kõrgkooli Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ja õppetulemused tuuakse selle allüksusest Theaterschool, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, siis VÕTA otsusel tuleb tulemused vormistada kõrgkoolist Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Asutuse eemaldamine originaali andmetest

Mujal õpitu arvestamise korral saab VÕTA liikide kogemusest õpitu ja täiendusõppe arvestamisel valitud õppeasutuste andmed vajadusel eemaldada. Õppeasutuse eemaldamiseks vajutage selle järel lingile Eemalda asutus (vt joonis).