Originaal on osa VÕTA otsuse sisust ning see kajastab ülekantavat õppeainet (TÜ aine või mujal sooritatud), täiendusõpet (TÜ täiendusõpe või mujal sooritatud) või kogemusest õpitut. Ühes sisus võib olla mitu eri VÕTA liigiga originaali, sellisel juhul on tegemist kombineeritud arvestamisega. Originaali(de)le lisatakse asendus(ed).

Originaali lisamine hõlmab järgimisi teemasid.