Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumendi liike Tunnistus täiendusõppeprogrammile osalejale kuni 20.05.2016 ja Tunnistus täiendusõppeprogrammile osalejale (ingliskeelne) kuni 20.05.2016 kasutatakse 20.05.2016 ja varem lõppenud täiendusõppeprogrammide toimumistel õppinutele lõpudokumentide vormistamiseks.

Enne täiendusõppeprogrammil osalejale tunnistuste vormistamise alustamist kontrollige üle järgnev.

1. Kas teemadest koosneval programmil osalejatele on tulemuste sissekandmiseks vormistatud täiendusõppeprogrammi protokollid  ja ainetest koosneval programmil osalejatele on kõigi sisusse kuuluvatele ainete tulemuste sissekandmiseks vormistatud eksamiprotokollid. Protokollitud tulemused mõjutavad tunnistusele kuvatavaid andmeid.

  • Protokollide põhjal saab teada, kellele üldse tuleb tunnistus vormistada.
  • Teemadest koosnevate programmide korral on võimalik saada punkte ka ainult auditoorses töös osalemise eest. See, palju mingi õppija programmi eest punkte saab, märgitakse täiendusõppeprogrammi protokolli.
  • Ainetest koosnevate programmide korral oleneb tunnistusele tulev maht sellest, millises mahus on õppija läbinud sisu kirjeldusse kuuluvaid aineid. Näiteks, kui sisu kirjelduses on programmi mahuks 60 EAP, kuid õppijale on protokollitud aineid 30 EAP eest, kuvatakse tunnistusele läbitud mahuks 30 EAPd.

2. Kui programmil on HM registreerimisnumber, siis kontrollige, kas see on programmi üldandmetesse sisestatud. Vastasel juhul ei kuvata seda numbrit tunnistusele.