• Struktuuriüksuse tunni- ja eksamiplaanile saate tekitada viida ja edastada selle vajadusel e-kirja teel õppijatele. Viida avamisel avanevad õppijale tunniplaani andmed, st ta ei pea ise plaani leidmiseks otsingutingimusi määrama.
  • Viida tekitamiseks on vajalikud vastavad eriõigused. Täpsemalt saate selles ülevaate peatükist "Viida tekitamine".
  1. Otsige tunni- või eksamiplaan üles.
  2. Vajadusel piirake otsingutingimusi detailse otsinguga. Näiteks määrake akadeemilise kalendri õppenädal, mille plaani te soovite.
  3. Kui plaan on leitud, siis valige lehe paremas ülaservas olevast rippmenüüst Tekita viit.
  4. Avaneb vorm, millelt leiate 4 erinevat viita. Viitade kohtade saate selgitusi lugeda peatükist "Viida tekitamine". Kirjeldatud juhul on mõistlik kasutada viita Alternatiivne URL otsinguga.
  5. Enne viida edastamist kontrollige, milline näeb viida alt avav info välja. Selleks logige ÕISis välja ja kopeerige link veebilehitseja aadressireale.
  6. Kui olete veendunud, et viit töötab ja kõik vajalikud andmed kuvatakse selle kasutajale, saate kasutada viita e-kirjas. Kuna viit on väga pikk, peitke see sobiva teksti (Vaata tunniplaani vms) alla. Näiteks programmi Outlook (2007) vahendusel kirja kirjutades vajutage nupule Insert hyperlink, sisestage reale Text to display sobiv tekst, nt Vaata tunniplaani (vt joonis), kopeerige link reale Address ja vajutage nupul OK.