Siin on esitatud ülevaade üksikuid tasemeõppe aineid kuulava täiendusõppijaga seotud toimingutest tegevuste järjekorras.

  1. Õppeaine, mille õppimine on võimalik ka täiendusõppijana, üldandmetes täidetakse märkeruut. Selle järgi leiab tulevane täiendusõppija üles ained, mis teda huvitavad ja mille läbimine täiendusõppijana on võimalik.
  2. Isiku vormistamine täiendusõppijaks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega määramine täiendusõppijaks või prorektori korraldusega määramine täiendusõppijaks.
  3. Tasemeõppe ainele peab olema selle toimumise semestriks vormistatud ainekava. Pärast täiendusõppijaks vormistamist tuleb isik sellele registreerida.
  4. Kui isik ei ilmu õppetööle, saab isiku õppijaks vormistamise tühistada korraldusega täiendusõppija õppekoha tühistamine.
  5. Kui isik katkestab õpingud, saab selle vormistada korraldusega nimekirjast väljaarvamine (täiendusõppe õppija).
  6. Vajadusel saab õppijaks vormistatule vormistada teatise õppimise kohta.
  7. Tulemuse protokollimine toimub eksamiprotokolliga.
  8. Tunnistuse vormistamine: tunnistus täiendusõppijale.
  9. Tunnistuse lisa vormistamine: tunnistuse lisa täiendusõppijale.
  10. Täiendusõppijatele väljastatud tunnistustest saate ülevaate väljundiga Täiendusõppe tunnistuste register.

SEOTUD TEEMAD

Tasemeõppe õppeained täiendusõppijana - sisuline juhend