Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Määrake toimumise lisamise või muutmise vormil Õppetöö vorm rippmenüüst (vt joonis) sobiv õpetöö vorm: auditoorne õpe, täielikult veebipõhine õpe, osaliselt veebipõhine õpe või õpe posti teel.

Kui toimumine on määratud osaliselt või täielikult veebipõhiseks, siis tekib kinnitatud toimumise andmetesse lisatud õppejõududele, programmijuhile, kontaktisikule ja nendele eriõigustega töötajatele, kelle on õigus toimumisele õppijaid registreerida, reale Õppetöö vorm link Halda Moodle'i seoseid (vt joonis). ÕISi ja Moodle'i vaheliste seoste haldamisest lugege täpsemalt Moodle'i juhenditest.

Kui täiendusõppeprogrammi õppetöö toimub täielikult või osaliselt veebipõhiselt, on registreerumisel (isik registreerub ise või registreerib teda töötaja) kohustuslik sisestada e-posti aadress.

Täielikult või osaliselt veebipõhise toimumise, millele on loodud seos Moodle'i kursusega,

  • kinnituse tühistamiseks tuleb kustutada seos Moodle'i kursusega.
  • õpetamisviisi muutmiseks auditoorseks õppeks või õppeks posti teel tuleb kustutada seos Moodle'i kursusega.

 


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend