Täiendusõppeprogrammi protokollide lisamise alustamiseks on kaks võimalust. Pärast lisamise alustamis toimub protokolli vormistamine samalaadselt.

1. Vajutage programmi toimumise lehe alaservas nupule Protokoll (vt joonis). Nupp protokolli lisamiseks on olemas ka toimumise andmetesse lisatud õppejõududel.

2. Või sisenege ÕISi pealehelt lingile Õppetulemused vajutades õppetulemuste moodulisse ja vajutage nupule Lisa täiendusõppeprogrammi protokoll (vt joonis).

 • Mõlemal juhul avaneb täiendusõppeprogrammi protokolli lisamise vorm (vt joonis). Esimesel juhul on see automaatselt täidetud selle programmi toimumise andmetega, millelt te protokolli tegemist alustasite.
 • Teisel juhul tuleb protokolli lisamise vormile otsida programmi toimumise andmed. Selleks avaneb Lisa täiendusõppeprogrammi protokoll (vt joonis) nupule vajutamise järel toimumise valiku vorm (vt joonis).
 • Otsige selle kaudu programmi toimumise andmed. Määrake üksus. Otsingu täpsustamiseks võite määrate veel valdkonna, sisestada nimetuse osa või toimumise aeg. Vajutage nupule Otsi.
 • Ekraanile kuvatakse sama otsinguvorm koos programmide toimumiste nimekirjaga. Programmi toimumise andmete valimiseks protokolli lisamise vormile vajutage sobiva toimumise lingile (vt joonis).

 • Ekraanile kuvatakse täiendusõppeprogrammi protokolli lisamise vorm, mille päises on näha toimumise andmed (vt joonis).

 • Kui soovite protokolli loomist katkestada, vajutage protokolli alaservas nupule Katkesta.
 • Kui soovite protokolli loomist jätkata, kontrollige üle väljaandmise kuupäev. Sisestusväljal Väljaandmise kuupäev on vaikimisi protokolli loomise kuupäev, vajadusel saate seda muuta.
 • Hindamise süsteem oleneb programmi üldandmetesse lisatud kontrollivormist. Hindamise süsteemiks võib olla Eristav, Mitteeristav või Kaitsmine.
 • Protokolli saate lisada hinde andjaks õppejõud nende õppejõudude hulgast, kes on määratud täiendusõppeprogrammi toimumise andmetesse õppejõuna. Kui toimumise andmetes on üks õppejõud, siis ilmub tema nimi protokolli automaatselt. Kui toimumise andmetes on mitu õppejõudu, siis lisage rippmenüüst ükshaaval nende õppejõudude nimed, keda on vaja protokollis hinde andjaks määrata. Õppejõu eemaldamiseks protokollist vajutage õppejõu nime järel olevale nupule Eemalda.

Kõik protokolli lisatud õppejõud on protokolli lisatud õppijatele tulemuse andjaks. Nende õppejõudu ees- ja perekonnanimed ilmuvad ka täiendusõppeprogrammil osalejatele väljastatud hinnetelehtedele.

 • Sisestage sisestusväljale Eksami/arvestuse toimumise kuupäev (joonisel p 1) hinde saamise kuupäev. Kindlasti jälgige, et kuupäev jääks programmi toimumise vahemikku.
 • Valige Õppejõud rippmenüüst toimumise andmetesse lisatud õppejõud, kes on hinde andjaks (joonisel p 2).
 • Õppijate lisamiseks protokolli vajutage väljal Lisa täiendkoolitusel osalevad õppijad nupule Lisa (joonisel p 3).

Protokolli lisamise vormile lisatakse täiendusõppeprogrammile õppijaks arvatud õppijad (vt joonis). Protokolli ülaservas näidatakse nende õppijate nimesid, keda ei lisatud protokolli, kuna nad on juba selle toimumise mõnda protokolli lisatud.

 • Vajadusel eemaldage protokollist need, kellele te tulemust protokollida ei soovi. Selleks täitke veerus Eemalda (vt joonis) märkeruudud nende õppijate nimede juures. Nad eemaldatakse protokollilt pärast protokolli salvestamist.

 • Protokolli salvestamiseks vajutage protokolli alaservas nupule Salvesta, tekib Loomisel olekus protokoll, millel puudub veel number. Protokolli salvestamiseks peab protokolli olema lisatud vähemalt üks õppija.
 • Kontrollige üle protokolli andmed, paranduste tegemiseks vajutage protokolli alaservas nupule Muuda.
 • Vajadusel saate protokolli kustutada.
 • Tulemuste sissekandmiseks tuleb protokoll viia sisekasutusse.
 • Edasi sisestage õppijatele hinded.
 • Kui kõik protokolli väljad on täidetud, tuleb protokoll kinnitada.
 • Protokolli saate vajadusel välja printida.