• Sisestage õppekava lisamise või muutmise vormil väljale Ülikooli nõukogus või senatis kinnitamise kuupäev (vt joonis) kinnitamise kuupäev. Kuupäev on eelduseks, et õppekava saaks kinnitada (vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Õppekava üldandmete kinnitamine").

  • Õppekava sulgemise kuupäeva sisestab väljale Ülikooli nõukogus või senatis sulgemise kuupäev (vt joonis) õppekvaliteedi peaspetsialist (õppeosakonna töötaja). Kuupäev on eelduseks, et õppekava saaks sulgeda (vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Õppekava üldandmete sulgemine").