Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Lugege täpsemalt bakalaureuseõppekava ülesehitusest (alates 2011/2012 õa).

Kui alates 2011/2012 aasta bakalaureuseõppe õppekaval õppijal on valik moodulite osas on tegemata, on õppekava valikute vormil tekst Peaeriala on valimata (joonisel p 1). Moodulite valimiseks vajutage vormi alaservas nupule Vali peaeriala (joonis p 2).

...