Kui alates 2011/2012 aasta bakalaureuseõppe õppekaval õppijal on valik moodulite osas on tegemata, on õppekava valikute vormil tekst Peaeriala on valimata (joonisel p 1). Moodulite valimiseks vajutage vormi alaservas nupule Vali peaeriala (joonis p 2).


Õppekava valikute tegemine hõlmab lisaks järgmisi teemasid: