Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Kirja saatja: korraldusele valitud dokumendi koostaja (kiri saadetakse tema ülikooli e-posti aadressilt)

Kirja saaja: ühisõppekava üldandmetesse sisestatud mittekoordineeriva(te) kõrgkooli(de) kontaktisik(ud)

Kirja pealkiri: TÜ ÕISis on registreeritud korraldus ühisõppekava üliõpilasele/eksternile

Kirja sisust näide:

Omal soovil akadeemilisele puhkusele lubamine nr.2-1.1/LT/123 0506.0607.20212022


Ülikooliseaduse paragrahvi 14 lõike 3 punkti 11 ja paragrahvi 42 lõike Kõrgharidusseaduse paragrahvi 15 lõige 1 punkti 7 ning Tartu Ülikooli nõukogu 26senati 28. mai 20062021. a määruse nr 6 3 "Õppekorralduseeskiri" punktide 175 127 ja 168 133 alusel arvan akadeemilisele puhkusele omal soovil alates 0106.0507.2021 2022 kuni 3005.0407.20222023, lugedes uueks õppe lõpukuupäevaks 31.1008.2022  2023 üliõpilase


Tuuli Tudeng


Alus: isiku avaldus prodekaani nõusolekuga


Koostaja: õppekorralduse spetsialist  Kati Karu


Allakirjutaja: õppeprodekaan professor Mari Maasikas

...