• Dokumendi allakirjutajate ja koostajate andmete haldamine käib ühe põhimõtte järgi. On kaks eri nimekirja: koostajate ja allakirjutajate üldine nimekiri ja mingi kindla dokumendi liigiga seotud allakirjutajate ja koostajate nimekiri. Kui isik on kord juba üldisesse koostajate ja allakirjutajate nimekirja mingi tiitliga lisatud, siis on teda selle tiitliga võimalik üldisest nimekirjast lisada igasuguste dokumentide koostajate ja allakirjutajate nimekirjadesse.
  • Kui dokumenti vormistades isikut koostajate või allakirjutajate hulgas ei ole, tuleb esmalt kontrollida, kas ta on olemas üldises nimekirjas. Kui isikut seal ei ole või on ta seal teistsuguse tiitliga, tuleb ta esmalt lisada sobiva tiitliga üldisesse nimekirja ja seejärel selle kindla dokumendi liigiga seotud koostajate või allakirjutajate nimekirja.
  • Allakirjutajaks ja koostajaks saab isikuregistrist valida ainult neid isikuid, kellel on tööleping.

Vastavalt Täiendusõppe tunnistuse, tunnistuse lisa ja tõendi väljaandmise korrale allkirjastavad täiendusõppe lõpudokumendid täiendusõpet korraldava struktuuriüksuse juht (dokumendi allakirjutaja) ja programmijuht (dokumendi koostaja).

 

Dokumendiga seotud allakirjutajaid ja koostajaid näete dokumendi vormistamise vormil väljadel Dokumendi allakirjutaja või Dokumendi koostaja (vt joonis).

Kui dokumendil ühtegi allakirjutajat või koostajat ei ole, on väljadel tekst: Valitavaid väärtusi pole (vt joonis).

Kui koostataval dokumendil on tarvis allakirjutajate või koostajate loendit muuta (eemaldada, lisada või olemasolevaid andmeid muuta), siis vajutage nupule Lisa/muuda. Avaneb allakirjutajate või koostajate haldamise vorm (vt joonis), millel näidatakse kõiki neid isikuid, kes on sellele dokumendile allakirjutajaks või koostajaks määratud.

Edasi lugege järgmistest peatükkidest, mida mingis olukorras teha.