Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Töövoo olek näitab, millises etapis töövoog on, ja kes sellega toiminguid teha saab.
 • Kui kasutaja peab töövoos midagi tegema (nt kinnitama lähetuskorralduse), tekib talle ülesanne. Kasutaja ülesanded on näha lähetuste töövoo esilehel.
 • Vajalikust infost (nt korraldus on kinnitatud) ja ülesannetest (nt kinnita lähetuse finantseering) informeerivad kasutajaid automaatsed e-postile saadetavad teated. Igas teates on link töövoole, mis avab selle sobivas kohas.
 • Töövoogu saab failidena lisada korralduse lisasid ja kuludokumente.
 • Töövoo andmete põhjal tekivad PDF-vormingus korraldus ja aruanne, mis saadetakse neile lisatud failidega automaatselt TÜ dokumendihalduse infosüsteemi (DHISi). Vaata täpsemalt ...
 • Töövoo kaudu ei ole võimalik lähetusavanssi taotleda. Avaldus tuleb rahandusosakonda saata eraldi vormil (vt lähetusavansi taotlemise avaldus) ning sellele peab olema märgitud lähetuskorralduse numberregistreerida DHIS-is lähetuskorralduse vastusdokumendina. Lähetatavale makstud avansi märgib raamatupidaja töövoos kuluaruandesse.
 • Lähetusega seotud arvetele, mis edastatakse rahandusosakonda maksmiseks, tuleb märkida lähetuskorralduse number. Makstud ülekandearvete andmed märgitakse raamatupidaja poolt töövoos kuluaruandesse.
 • Lähetusega seotud kuludokumendid saate rahandusosakonda edastada lisades need kuluaruandesse failidena.

 • Töövoos vormistatud lähetuste andmed kajastuvad ka puhkuse ajakava graafilises vaates.