Kõik lähetuste töövoos vormistatud lähetused kajastuvad puhkuse ajakava graafilises vaatest (vt joonis).