• Vajalikust infost (nt lähetuskorraldus on kinnitatud) ja ülesannetest (nt kinnita lähetuse finantseering) informeerivad kasutajaid automaatsed e-posti aadressile saadetavad teated. Kõik, kellel on töövoo keeleks määratud inglise keel, saavad ingliskeelseid teateid.
  • Igas teates on link töövoole, mis avab selle sobivas kohas.
  • Teated saadetakse üldjuhul töövoos viimase toimingu tegija ülikooli (ut.ee lõpuga) e-posti aadressilt. Teated "Ülesanne: Täida lähetusaruanne" ja "Teade: lähetuste töövoo tähtaja ületanud ülesanded" saadetakse aadressilt lahetus[at]ut.ee.
  • Teated saadetakse isikuregistris olevatele e-posti aadressitele (ut.ee + alternatiivne aadress, kui see on isikuregistrisse sisestatud). Alternatiivset e-posti aadressi saab ise eemaldada ja muuta ÕISi vahendusel (vt juhend ...). Võimalik on ka seadistada, kuhu TÜ infosüsteemide teateid soovitatakse. Seda saab teha TÜ teadete postkasti seadetes. Teadete postkast avaneb siit või ÕISi pealehelt lingi "Teated" alt. Teavituste seadistamiseks vajuta sakile "Seaded".

Töövoo vahendusel saadetakse järgimisi teateid.