• Kui kasutaja peab töövoos midagi tegema (nt kinnitama lähetuskorralduse), tekib talle ülesanne ja talle saadetakse selle kohta e-kiri. Ülesandeid näidatakse kasutajale lähetuste töövoo esilehel ja siseveebi esilehel alajaotuses "Ülesanded".
  • Igal esmaspäeval saadetakse töötajatele, kellel on tähtaja ületanud täitmata ülesandeid, automaatne meeldetuletus.

Töövoos on kasutusel järgmised ülesanded.

Lähetatava ülesanded:

Sekretäri ülesanded:

Finantsallika käsutaja ülesanded:

Lähetuskorralduse andja ülesanded:

Raamatupidaja ülesanne: Kinnita raamatupidajana