Lähetuste töövoo esilehel (vt joonis) näidatakse:

Täitmata ülesanded on avalehel eristatud värvide abil:

  • kollane – lähetatavat puudutavad ülesanded;
  • sinine (finantsallika käsutaja või korralduse andja vaates) – korraldust puudutavad ülesanded; 
  • roheline (finantsallika käsutaja või korralduse andja vaates) – aruannet puudutavad ülesanded;
  • valge – raamatupidaja ülesanded ja tühistatud korraldused.

  • Veerus Ülesanne näidatakse lähetusega seotud ülesannet ja veerus Tähtaeg selle ülesande täitmise tähtaega.
  • Veerus Fin. allikad näidatakse lähetusel olevaid fin. allikaid (kuvatakse korralduselt ja aruande tekkimisel aruandelt; kui aruandes on ainult ülekandearved, siis korralduselt). Finantsallika veerus saab avada infoakna, kus kuvatakse kulusid eraldi ka finantsallikate lõikes.

  • Veerus Kulud näidatakse lähetuskulude koondsummat (korralduse puhul kuvatakse summat siis, kui kulude juures on eeldatav kulu märgitud).
  • Veerus Eesmärk näidatakse lähetuse eesmärki.
  • Andmete sorteerimiseks (korralduse numbri, oleku, lähetuse alguse, lähetuse lõpu, sihtkoha, fin. allikate või tähtaja järgi) klõpsake vastava veeru pealkirjale.